+6 31 13852658 info@onderwijspraktijkwaanders.nl de Groenling 67, 4631 MM Hoogerheide

Diensten

Particulier

U merkt misschien dat uw kind vastloopt in het onderwijs. Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met de vakken op school, het maken en plannen van huiswerk of juist dat de ontwikkeling van uw kind voorspoedig verloopt, maar dat uw kind de nodige uitdaging mist. Wellicht heeft u als ouder behoefte aan extra begeleiding. Bij Onderwijspraktijk Waanders bent u aan het juiste adres. Wij kunnen samen met u bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat uw kind weer met plezier naar school gaat en blijft gaan. Ook daar bieden wij maatwerk voor aan.

U mag altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen en wat hier de kosten van zijn.

Scholing/ cursus
Ook als school of stichting kunt u ook gebruik maken van onze kennis. Wij komen op locatie om scholing en advies te verzorgen in één van onze specialismes. De scholing/cursus wordt afgestemd op uw behoefte en hulpvraag.

U mag altijd vrijblijvend contact met ons opnemen om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen en wat hier de kosten van zijn.

Aanbod voor scholen
Onderwijspraktijk Waanders onderscheidt zich in het scholenveld en het Samenwerkingsverband door te werken volgens en vanuit haar kernwaarden. In de aanpak, houding en inhoudelijke invulling zijn de kernwaarden te herkennen:

• Empathie,
• Enthousiasme,
• Integriteit,
• Flexibiliteit.

Maatwerk staat voorop. Dit bewerkstelligen wij door:
• Korte lijnen,
• Streven naar schoolnabijheid,
• Goed en professioneel contact.

Onderwijspraktijk Waanders biedt ondersteuning op drie niveaus:
• Informatie en training (preventie),
• Remediërende programma’s,
• Coaching (leerkrachten).

Onderwijspraktijk Waanders laat leerkrachten vaardigheden verwerven om succesvol om te gaan met kinderen met een sociaal-emotionele problematiek, kinderen met stagnerende ontwikkeling, kinderen met leerachterstanden bij rekenen en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast kan Onderwijspraktijk Waanders leerkrachten begeleiden om hun klassenmanagement optimaal in te richten. Uiteraard houden wij daarbij rekening met het continueren en verbeteren van het onderwijsleerproces aan kinderen met diverse problematieken en het reduceren van negatieve effecten op de onderwijsleersituatie voor hun klasgenoten en leerkrachten. Onderwijspraktijk Waanders probeert onnodige uitstroom van gedragsmoeilijke kinderen naar SBO, REC en geïndiceerde jeugdzorg te voorkomen door deze begeleiding.

Ons motto is: “Maatwerk maken we samen”. Uw hulpvraag staat centraal en we streven ernaar u naar behoefte te helpen met onze kennis, specialismes en deskundigheid.